درباره آلین پمپ

در دنیایی که همه کسب و کارها به سرعت در فضای اینترنت در حال بازتعریف خود هستند، آنها که چنین تحولی را جدی نگیرند دیر یا زود سهم خود را از بازار از دست خواهند داد.

صنایع مرتبط با پمپ و پمپاژ هم به قدر وسع و امکانات و مقدورات در دنیا در این مسیر حرکت می کنند و تلاش ها، تفاوت ها را رقم می زند.

با این همه می توان گفت این کسب و کار، در کشور ما در زمره ی جاماندگان از فضای هر روز توسعه یابنده کسب و کار اینترنتی قرار دارد و راه حل هایی که در این مورد ارائه می شوند، ساده، ناقص و غیر بهره ور هستند.

چالش اصلی کسب و کار پمپ برای اینترنتی شدن این است که پمپ پیش از مرحله خرید یا فروش، نیاز به خدمات فنی و مشاوره ای دارد تا مشتری را به سوی پمپ مورد نیاز هدایت کند. هر راه حلی، اگر برای این چالش اصلی فکر بکری نکرده باشد نباید منتظر معجزه ی موفقیت باشد.
دانش پویان آلین پمپ، اما خبره ی این کارند و با کوله باری از دانش و تجربه، درصد آنند که سر و سامانی به کسب و کار سرزنده و پرجنب و جوش پمپ در فضای مجازی بدهند و سازندگان و تامین کنندگان و توزیع کنندگان را در حمایت از مشتری چنان پشتیبانی کنند که در نهایت همه راضی باشند.

گام های آرام و استوار ما با تولید محتوای ارزشمند و با کیفیت برای بازار هدف آغاز شد. ابتدا از شبکه های اجتماعی شروع کردیم، سپس این محتواها در وبسایت ما بارگذاری شدند.

مرحله بعدی، نهایی سازی سامانه انتخاب پمپ بود که بر پایه ی محصولات پمپیران پایه گذاری شد.

پس از آن خدمات مشاوره ی پیش از انتخاب پمپ شامل اپلیکیشن های محاسبه افت مسیر، اپلیکیشن ترسیم منحنی سیستم و اپلیکیشن محاسبه پمپ برای چاه عمیق هم راه اندازی شد.

در اثنای این برنامه ها، هویت بصری جدید هم برای آلین پمپ طراحی و اجرا شد.


در گامهای بعدی، برنامه های کامل آموزشی، و البته بازارچه پمپ را رونمایی خواهیم کرد...

کوتاه از

All in Pump

چالش اصلی کسب و کار پمپ برای اینترنتی شدن این است که پمپ پیش از مرحله خرید یا فروش، نیاز به خدمات فنی و مشاوره ای دارد تا مشتری را به سوی پمپ مورد نیاز هدایت کند. هر راه حلی، اگر برای این چالش اصلی فکر بکری نکرده باشد نباید منتظر معجزه ی موفقیت باشد.
دانش پویان آلین پمپ، خبره ی این کارند