مرجعی برای آنها که با پمپ سر و کار دارند

A reference for those who deal with Pumps

مشاهده

سازندگانی که تجهیزات آنها در آلین پمپ عرضه می شود

آموزش مفاهیم پمپ و پمپاژ با فلش کارت های موضوعی

شمـا می توانیـد هـر روز چنـد مفهوم کاربردی را به صورت ساده مطالعه کنید و پیش برویـــد
می توانید بصورت موضوعی جستجو کنید و مطالب مرتبط با نیاز خود را پیدا کنید و حتی در آینده نزدیک خواهید توانست در آزمون های ساده ای از این مفاهیم شرکت کنید و گواهینامه بگیرید

مشاهده فلش کارت ها

مشاوره فنی پیش از انتخاب پمپ

برای انتخاب پمپ حداقل باید ارتفاع یا هد و نیز آبدهی یا ظرفیت مورد نیاز معلوم باشد اگر این اطلاعات را ندارید مشاوره پیش از انتخاب آلین پمپ کمک می کند هد و دبی مناسب نیاز شما محاسبه شود

مشاوره فنی

اپلیکیشن های محاسبه پمپ

Pump calculation applications

مشاهده همه

نرم افزار جامع انتخاب پمپ

اگر اطلاعات هیدرولیکی مورد نیاز برای انتخاب پمپ را دارید یا با کمک آلین آن را محاسبه کرده اید می توانید پمپ مناسب را هم انتخاب کنید در پایگاه داده آلین پمپ، اطلاعات سازندگان مختلف وجود دارد و می توانید مناسب ترین پمپ را پیدا کنید

انتخاب پمپ

بازارچه یا مجتمع تجاری

اگر پمپ را از مراحل قبل محاسبه کردید و یا اطلاعات مربوط به آن را از قبل آماده دارید، می توانید وارد بازارچه آلین پمپ شوید و پمپ را با بهترین قیمت و از فروشگاه های مطمئن خریداری نمایید

خرید پمپ

تامین کنندگان فعال بازارچه آلین پمپ

Active suppliers of All in pump market

مشاهده همه

تا رسیدن به پمپ مطلوب در کنار شما هستیم

آلین پمپ بر اساس سیستم های خبره و هوشمند طراحی شده است و در این راه نیز پیشتر خواهد رفت. با این حال همه چیز مجازی نیست! برای اینکه شما به اطلاعات یا پمپ مطلوب خود برسید در کنار شما هستیم. در شبکه های اجتماعی، پشت خط تلفن یا رو در روی همکاران ما در تمامی دفاتر آلین پمپ

>

کوتاه از

All in Pump

چالش اصلی کسب و کار پمپ برای اینترنتی شدن این است که پمپ پیش از مرحله خرید یا فروش، نیاز به خدمات فنی و مشاوره ای دارد تا مشتری را به سوی پمپ مورد نیاز هدایت کند. هر راه حلی، اگر برای این چالش اصلی فکر بکری نکرده باشد نباید منتظر معجزه ی موفقیت باشد.
دانش پویان آلین پمپ، خبره ی این کارند